Chính sách cài đặt

Ngày đăng: 10/04/2020 07:54 AM

    1. Khách hàng có thể liên hệ nhân viên để tải và cài đặt ứng dụng để dùng.

    Ứng dụng chạy trên máy tính bảng của hệ điều hành Windows. trên máy tính bàn, laptop chạy . Với mỗi loại thiết bị, sẽ có nhận viên hướng dẫn khách hàng cách cài đặt cụ thể.

    Khách hàng không bị mất phí khi cài đặt sử dụng phần mềm. Tuy nhiên để mua toàn bộ gói nội dung thì sẽ mất phí. Chi tiết về giá đã được ghi chi tiết tại mục “Bảng giá”.

    2. Sau khi việc thanh toán hoàn tất, chúng tôi sẽ kích hoạt sản phẩm cùng với hướng dẫn sử dụng

    3. Bộ phận CSKH của VFP  sẽ hỗ trợ Khách hàng hoàn toàn miễn phí.