Chính sách Bảo hành & bảo trì phần mềm

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  Nội dung bảo hành / bảo trì

  • Phần mềm sẽ được bảo hành miễn phí trong suốt quá trình sử dụng. 
  • Trong thời gian bảo hành / bảo trì nếu có sự thay đổi về mẫu biểu, chế độ, chính sách của Nhà nước, lỗi phần mềm phát sinh,… thì VFP sẽ cập nhật và sửa lỗi mà khách hàng không phải chịu thêm bất kỳ một khoản phí nào.

  Phương thức bảo hành / bảo trì

  • Khi có thông báo của khách hàng về sự cố chương trình, VFP sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:
  • Cử cán bộ đến trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi đối với phần mềm đã cài đặt.
  • Thông qua điện thoại, Email hoặc các chương trình truy cập trực tuyến qua Internet sẽ hướng dẫn cho cán bộ sử dụng cách thức khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của phần mềm.
  • Gửi chương trình khắc phục sự cố cho khách hàng. Với những sự cố như: VIRUS, Máy chủ gặp sự cố… tùy theo mức độ và điều khoản hợp đồng, VFP sẽ tiến hành cài lại phần mềm cho khách hàng. Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý ngay trong ngày.

  Khách hàng là người đánh giá trung thực và khách quan nhất về sản phẩm và dịch vụ của các nhà cung cấp phần mềm.